“สูบบุหรี่ในรถ” ระดับสารพิษสูงกว่า เด็กนั่งด้วยยิ่งเสี่ยงอันตราย

“สูบบุหรี่ในรถ” ระดับสารพิษสูงกว่า เด็กนั่งด้วยยิ่งเสี่ยงอันตราย

การสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนอกรถล้วนอันตรายต่อสุขภาพผู้สูบทั้งสิ้น แต่การสูบบุหรี่ในรถนอกจากจะอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอาจสร้างความเสียหายต่อรถได้อีกด้วยเพราะอะไรไปดูกันครับ 1. สูบบุหรี่ในรถ แล้วยื่นมือออกไปเขี่ยบุหรี่นอกรถขี้บุหรี่อาจกระเด็นเข้าตาคนขับจักรยานหรือจักรยานยนต์ด้านหลังและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 2. การถือบุหรี่ไว้ในมือระหว่างขับรถทำให้ความสามารถในการควบคุมรถลดลง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน อาจทำให้คุมรถไม่อยู่และเกิดอันตรายได้ 3. หากเผลอทำก้นบุหรี่ตกในรถ จะทำให้เบาะรถเสียหาย 4. ควันบุหรี่ในรถ จะไปสะสมในระบบแอร์ ทำให้รถมีกลิ่นอับ แถมส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในรถด้วยนะครับ และหลักฐานงานวิจัยจากประเทศต่างๆ พบว่า หากสูบบุหรี่ในรถ ระดับควันบุหรี่ในรถจะสูงกว่าระดับควันบุหรี่ในบ้านที่มีการสูบบุหรี่ถึงสิบเท่า เพราะพื้นที่ภายในรถแคบ อากาศหมุนเวียนอยู่ในที่แคบๆ รวมถึงระดับสารพิษจากควันบุหรี่ที่สูง จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเด็กที่นั่งอยู่ในรถ ถึงแม้จะลดกระจกรถเพื่อสูบบุหรี่ก็ไม่สามรถลดระดับสารพิษได้หมด ดังนั้นหากหลีกเลี่ยงได้ควรหาที่จอดรถหรือรอให้ถึงที่หมายก่อนแล้วค่อยสูบ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดความเสียหายที่อาจเกิดกับรถยนต์เราเองได้นะครับ

Comments are closed.