ศปถ. สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์ปี 61

ศปถ. สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์ปี 61

ศปถ. สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์ปี 61 เสียชีวิต 418 คน ผู้บาดเจ็บ 3,897 คน จ.นครราชสีมา ตายสูงสุด 20 คน สาเหตุหลักคือ ดื่มแล้วขับ

ศปถ. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยแยกเป็นดังนี้

เกิดอุบัติเหตุ 3,724 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิต 418 คน และมีผู้บาดเจ็บ 3,897 คน
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 20 คน
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 133 ครั้ง และยังเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 142 คน

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์มี 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง, สมุทรสงคราม, หนองคาย และหนองบัวลำภู

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
1.ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.28
2.ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 26.50
3.ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.85

ขณะที่ สถิติอุบัติเหตุทางถนน รวม 7 วัน ของเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 390 คน ผู้บาดเจ็บรวม 3,808 คน จะเห็นได้ว่าปีนี้มีสถิติเพิ่มขึ้น ทั้งการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 34 ครั้ง ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 28 คน และผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 89 คน

Comments are closed.