ซื้อประกันชั้น 1 ซ่อมศูนย์ (ห้าง) แต่เข้าซ่อมไม่ได้ทุกศูนย์ (ห้าง)

ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันเราต้องตรวจสอบข้อมูล และเงื่อนไขความคุ้มครองให้ถูกต้องและชัดเจนนะครับ ว่ามีความคุ้มครองมีข้อยกเว้นอะไรบ้าง เพราะไม่อย่างนั้นหากจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันไปแล้ว มารู้อีกทีก็ต่อเมื่อมีการแจ้งเคลมซ่อมรถ ว่ามีเงื่อนไขข้อยกเว้นที่เรารับไม่ได้ นอกจากจะทำให้หงุดหงิดเสียอารมณ์ เสียเวลาและเสียเงินแล้ว จะทำให้เสียความรู้สึกอีกต่างหาก

อย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับ

“ประกันชั้น 1 ซ่อมศูนย์ (ห้าง) แต่ทำไมเข้าซ่อมไม่ได้ทุกศูนย์ (ห้าง) ”

เป็นไปได้ว่าศูนย์นั้นๆ ไม่ได้มีดิวงานกับทางบริษัทประกันภัยที่เราได้ทำประกันภัยไว้ เพราะการที่จะดิวงานกันได้ ต้องมีการทำข้อตกลงเรื่องค่าแรง ค่าอะไหล่ ส่วนลด  การตั้งเบิก การสำรองจ่ายของลูกค้า การกำหนดระยะเวลาการจัดซ่อม และดิวการจ่ายเงินค่าซ่อม ฯลฯ ให้ตรงกับเงื่อนไขของทางศูนย์นั้นๆ ด้วย

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันภัยจะดิวกับศูนย์ทุกยี่ห้อ แต่อาจเป็นไปได้ว่าไม่ได้ดิวกับศูนย์ทั่วประเทศ เนื่องจากอาจจะมีบางเงื่อนไขที่ตกลงกันไม่ลงตัว

แต่ก็ใช่ว่าผู้เอาประกันภัยจะนำรถเข้าซ่อมไม่ได้นะครับ เราสามารถนำรถเข้าซ่อมศูนย์นั้นๆ ได้ แต่เมื่อเข้าศูนย์ที่ไม่ดิวกับทางบริษัทประกันภัยที่เราได้ทำไว้ ทางศูนย์จะแจ้งให้เรารับทราบก่อนว่า เราต้องแจ้งไปที่บริษัทประกันภัยที่ทำประกันไว้ก่อน เพื่อตกลงเรื่องราคาและค่าใช้จ่ายในการจัดซ่อม เพราะทางศูนย์อาจประเมินราคาสูงจนทำให้บริษัทประกันภัยมองว่าไม่เหมาะสม

หรือหากประเมินราคาแล้วบริษัทประกันภัยแจ้งว่าสามารถซ่อมได้ แต่เราต้องสำรองจ่ายเงินตัวเองไปก่อนแล้วค่อยมาทำเรื่องเบิกคืนกับบริษัทประกันภัย ซึ่งก็จะทำให้เราเสียเวลาไปอีก แต่หากเราไม่อยากสำรองจ่าย บริษัทประกันภัยอาจจะแนะนำให้เราย้ายรถไปซ่อมในศูนย์ที่บริษัทประกันภัยได้ดิวไว้ หรืออาจจะแนะนำอู่ที่มีมาตราฐานการจัดซ่อมเดียวกันกับศูนย์ก็เป็นไปได้นะครับ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราว่าจะตกลงซ่อมหรือไม่ซ่อม

ดังนั้นวิธีป้องกันปัญหาเบื้องต้นโปรประกันแนะนำว่า
ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นซ่อมศูนย์หรือซ่อมอู่ เราควรตรวจเช็คศูนย์หรืออู่ใกล้บ้านว่ามีอู่อะไรบ้าง และตรวจเช็คกับเจ้าหน้าที่ขายให้ชัดเจนว่าเราสามารถนำรถเข้าซ่อมได้หรือไม่ โดยเฉพาะหากเราจ่ายเบี้ยเป็นซ่อมศูนย์ (ห้าง) เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวนะครับผม