นิด้าโพล เผยประชาชน 57% ค้านเก็บเงินประกันสังคมเพิ่ม! มองเพิ่มภาระ

นิด้าโพล เผยประชาชน 57% ค้านเก็บเงินประกันสังคมเพิ่ม! มองเพิ่มภาระ

มีการเปิดเผยโพลสำรวจความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน จำนวน 1,251 คนในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง “ข้อเสนอการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแบบใหม่?” ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร? ผลปรากฎว่า

ผู้ใช้ประกันสังคมตามมาตรา 33 เป็นผู้ประกันตนภาคบังคับเป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ ร้อยละ 60.83
ผู้ใช้ประกันสังคมตามมาตรา 39 เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างแต่ลาออก ร้อยละ 17.75
ผู้ใช้ประกันสังคมตามมาตรา 40 เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ ร้อยละ 21.42

เมื่อมีการสอบถามว่า เคยได้ยินหรือรับรู้ว่าจะมีการเรียกเก็บเงินค่าประกันสังคมแบบใหม่หรือไม่ ร้อยละ 50.84 ตอบว่า เคยได้ยิน และร้อยละ 49.16 ระบุว่า ไม่เคยได้ยิน

และประชาชนร้อยละ 57.00 ไม่เห็นด้วย ที่จะเก็บเงินค่าประกันสังคมเพิ่ม เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป จะส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยได้ รวมถึงจ่ายเท่าเดิมก็ดีอยู่แล้วไม่อยากจ่ายเพิ่ม เพราะไม่ค่อยได้ใช้สิทธิและการให้บริการของประกันสังคมยังไม่ดีเท่าที่ควร

แต่ประชาชนร้อยละ 23.50 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เหมาะสมและสอดคล้องกับฐานเงินเดือนที่ปรับขึ้น

สิ่งที่ประชาชนอยากให้ประกันสังคมเพิ่มสวัสดิการหลังจากเรียกเก็บเงินประกันสังคมเพิ่มขึ้น

  • ร้อยละ 19.65 ระบุว่า เงินค่ารักษาพยาบาล
  • ร้อยละ 14.38 ระบุว่า เงินบำเหน็จชราภาพ
  • ร้อยละ 12.77 ระบุว่า เงินทดแทนจากการว่างงาน
  • ร้อยละ 10.66 ระบุว่า เงินทดแทนจากการเลิกจ้างหรือลาออก
  • ร้อยละ 8.85 ระบุว่า เงินสงเคราะห์บุตร

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นกรณีคนที่จ่ายเงินสมทบมากกับคนที่จ่ายเงินสมทบน้อยจะได้ผลประโยชน์ไม่เท่ากัน
เช่น กลุ่มที่เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป และต้องจ่ายเดือนละ 1,000 บาท  สิทธิประโยชน์จะได้ประกอบด้วย
– เงินขาดรายได้หากเจ็บป่วยแล้วต้องหยุดงานเกิน 30 วัน มีสิทธิเบิกประกันสังคมจากเดิม 7,500 บาท ได้เพิ่มเป็น 10,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
– เงินสงเคราะห์คลอดบุตรเดิมได้รับ 22,500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 บาท
– เงินชดเชยทุพพลภาพได้รับตลอดชีวิตจากเดิมได้รับ 7,500 บาท ได้เพิ่มเป็น 10,000 บาทต่อเดือน
– กรณีว่างงานจากการลาออกตามกฎหมายได้รับ 3 เดือน จากเดิมเดือนละ 4,500 บาท เป็น 6,000 บาท
– กรณีถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ได้ทำผิดตามกฎหมายได้รับ 6 เดือน จากเดิมเดือนละ 7,500 บาท เป็น 10,000 บาท
– หากเสียชีวิต นอกจากค่าทำศพ 40,000 บาทแล้ว จะได้รับเงินสงเคราะห์จากเดิม 7,500 เป็น 10,000 บาท
– เงินชราภาพหรือบำนาญ หากส่งครบ 180 เดือน จะได้รับ จากเดิมเดือนละ 3,000 บาท เป็น 4,000 บาท

ก็ต้องมาลองดูกันว่าสุดท้ายแล้ว แนวคิดดังกล่าวของสำนักงานประกันสังคมจะประกาศออกมาใช้หรือไม่อย่างไรนะครับ ระหว่างนี้ส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาอยู่ในช่วงรารือกันอยู่ มนุษย์เงินเดือนก็คงต้องรอลุ้นกันสุดตัวว่าจะต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่อย่างไร คาดว่าจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงต้นปี 2561 นี้ ประกันสังคมแบบใหม่

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก :: http://nidapoll.nida.ac.th/ ,facebook สำนักงานประกันสังคม

Comments are closed.