พ.ร.บ.ใหม่

เงื่อนไขความคุ้มครอง พ.ร.บ. ใหม่

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)  หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นสำคัญ

ลักษณะของ พ.ร.บ. จะเป็นกระดาษ A4 และมีแถบสีเงิน (แถบโฮโลแกรม) มีข้อความ “สมาคมประกันวินาศภัย” และตราสัญลักษณ์ของสมาคม ระบุในแถบสีเงิน  
 
เนื่องจาก คปภ.มีประกาศ ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2559 ปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากเดิม กรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย (เป็นฝ่ายถูก) ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 รายละเอียดใหม่เป็นดังนี้

ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน

1.จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (กรณีเป็นฝ่ายผิด)
1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจ่ายตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท
ข้อ 1.1,1.2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

2.จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ (กรณีเป็นฝ่ายถูก)
2.1 กรณีบาดเจ็บ แบบใหม่ไม่เกิน 80,000 บาท (แบบเดิม 50,000 บาท)
2.2 กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรแบบใหม่ 300,000 บาท (แบบเดิม 200,000 บาท)
2.3 การสูญเสียอวัยวะ
– นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท
– สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
– สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท
2.4 ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน รวมไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท
จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับรายการข้อ 2.1,2.2,23 และ 2.4 รวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท (แบบเดิม 204,000 บาท)

วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (ไม่เกิน) 5,000,000 / ครั้ง
วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง   10,000,000 / ครั้ง

พ.ร.บ. มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจริงๆ เพราะจ่ายค่าพ.ร.บ. แค่หลักร้อยแต่คุ้มครองเป็นแสน ดังนั้นเพื่อนๆ ไม่ควรนิ่งดูดายในการซื้อ พ.ร.บ. นะครับ ที่สำคัญ! ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจควบคู่ไปด้วยก็จะดี เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะครับ

 


น้องกันเอง

บทความนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ ประกันรถยนต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ , ,
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ [email protected] หรือโทร 02-343-1000 (จันทร์-เสาร์ 07.00-21.00 น.)
#ประกันรถยนต์สุดคุ้ม ไม่คุย..ก็ไม่รู้ว่าคุ้ม
แชร์บทความนี้ :


Leave a comment