กรณีตำรวจสรุปว่า “เจตนาชน” ประกันคุ้มครองหรือไม่?

กรณีตำรวจสรุปว่า “เจตนาชน” ประกันคุ้มครองหรือไม่?

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แน่นอนว่าสาเหตุเกิดจากความไม่ตั้งใจ แต่หากเกิดอุบัติเหตุแล้วตำรวจมีการสรุปว่า เป็นการเจตนาชนทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเจตนาชน อย่างนี้ประกันจะคุ้มครองหรือไม่? โปรประกันมีคำตอบครับ ตามคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การคุ้มครองตามหมวดนี้มีหลักคือ ประกันภัยจะรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก โดยจะรับผิดในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ใช้ รถที่อยู่ในทาง สิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้ง แต่จะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีเจตนาขับรถคันที่เอาประกันภัยชนรถ หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ดังนั้นกรณีตำรวจสรุปว่า “เจตนาชน”ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับ

Comments are closed.