เด็กปั้มเติมน้ำมันให้ผิดประเภท แบบนี้เคลมได้หรือไม่?

เติมน้ำมันผิดประเภท

อาจเกิดขึ้นได้นะครับ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย เข้าไปเติมน้ำมันที่ปั้ม และพนักงานเติมน้ำมันเติมให้ผิดประเภท เช่น กรณี รถยนต์ที่ใช้งานอยู่ น้ำมันที่ใช้เป็น เบนซิน แต่เมื่อเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั้มทางพนักงานเติมน้ำมันดีเซลให้ โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ทันได้สังเกต เมื่อขับไปซักพัก เครื่องดับทำให้รถประกันภัยได้รับความเสียหายเกี่ยวกับเครื่องยนต์… อย่างนี้ประกันภัย ประเภท 1 “หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์”  ให้ความคุ้มครองนะครับ  สามารถแจ้งเคลมไปยังบริษัทประกันภัยได้ตามปกติ   และเมื่อบริษัทประกันได้จัดซ่อมให้กับทางลูกค้าเสร็จแล้ว ก็จะสวมสิทธิ์ไปไล่เบี้ยกับเจ้าของปั้มต่อไปนะครับ โปรประกันแนะนำว่าในขณะเติมน้ำมันควรแจ้งพนักงานให้ชัดเจน และสังเกตขณะพนักงานหยิบหัวจ่ายด้วยนะครับ เพื่อความชัวร์จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเติมน้ำมันผิดประเภทนะครับผม

Comments are closed.