ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ

ยานพาหนะทางบก หมายถึง? รถที่เดินด้วยกำลังครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า รวมถึงรถพ่วง รถไฟ และรถรางด้วยนะครับ โดยทั่วไปคำนี้ จะมีระบุในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชั้น 2 พิเศษ (2+) และ 3 พิเศษ (3+) ว่าคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางนะครับ

coverage_table

ดังนั้นหากท่านใดเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ (2+) และประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ (3+) ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ด้วยนะครับ ว่ามีข้อยกเว้นอะไรบ้าง โดยปกติจะมีเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในการทำประกันภัยประเภทนี้นะครับว่ามีข้อตกลงคุ้มครองอะไรบ้าง