เมาแล้วขับเกิดเหตุ พบแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัม! ประกันภัยไม่คุ้มครอง

คปภ.ปรับมาตรการใหม่! เมาแล้วขับเกิดเหตุ พบแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัม! ประกันภัยไม่คุ้มครอง ดีเดย์บังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้

ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก่อนหน้านี้กฎหมายจราจร กับกฎหมายประกันภัยจึงกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ไว้ไม่เท่ากัน ? โดย พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ มีการบังคับว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น ถือว่าเมาแล้วขับ แต่หากเป็นเรื่องความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีเมาแล้วขับนั้น ยังคงกำหนดให้ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย หากเกิดอุบัติเหตุแล้วตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้เกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนประกันภัยจึงสามารถปฏิเสธความคุ้มครองได้! ล่าสุด 16 มีนาคม 2560 ทางคปภ. มีการเปลี่ยนมาตราการดังกล่าว โดยอิงตามกฎหมายจราจร สาระสำคัญ คือ กรณีที่ผู้ขับขี่รถเอาประกันภัยภาคสมัครใจ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์ แต่ในส่วนของผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาประกันภัยดังกล่าวยังคงได้รับความคุ้มครองตามปกติ โดยบริษัทประกันภัยของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยฝ่ายผิด (เมาแล้วขับ) จะต้องให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากนั้นบริษัทประกันภัยจะไปไล่เบี้ยเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนจากผู้ขับขี่ (ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ต่อไป ทั้งนี้มาตราการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความคุ้มครองของการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นะครับ ก็หวังว่ามาตราการต่างๆ ที่ภาครัฐฯออกมา ไม่ว่าจะเป็นมาตราการลดเบี้ยให้กับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV รวมถึงมาตราการนี้ จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้บ้างไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม สายเมาทั้งหลายหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ง่ายๆ รู้ตัวว่าเมาเมื่อไหร่  ให้เพื่อนขับหรือเรียก taxi กลับดีกว่า ปลอดภัยทั้งตัวเองและคนอื่น ดีเดย์บังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้ ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำสัญญากับบริษัทประกันภัยก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ยังคงใช้เงื่อนไขเดิม ส่วนจะเทียบว่าดื่มปริมาณแค่ไหน จึงจะเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นั้น ข้อนี้  นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ  ให้ข้อมูลว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น  เท่ากับ ดื่มเบียร์ 2 กระป๋อง สุรา หรือวิสกี้ 6 ฝา หรือไวน์ 80 ซีซี ดังนั้นหากดื่มในปริมาณที่เกินจากนี้ มีความเสี่ยงสูงที่แอลกอฮอล์ในเลือดจะเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นนะครับ  เมาแล้วขับ3   ข้อมูลจาก :: คปภ. www.oic.or.th

Comments are closed.