ประกันภัยรถยนต์ : เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน อย่าพึ่งตกใจ ทำอย่างไรมาดูกัน

ประกันภัยรถยนต์ : เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน อย่าพึ่งตกใจ ทำอย่างไรมาดูกัน

กรณีที่ยังไม่แน่ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด – โทรศัพท์แจ้งให้บริษัทประกันภัยของท่านทราบทันที ติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัตเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง – แจ้งหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของท่าน – โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยจะไปถึงท่านภายใน 30 นาที – อย่าทำการเคลื่อนย้ายรถจากที่เกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุและสั่งให้เคลื่อนย้าย – หากไม่มีตำรวจมาตรวจสอบ ให้ท่านแจ้งตำรวจท้องที่ทันที – ไม่ควรให้ปากคำต่อผู้ใด ยกเว้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ – ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในต่างจังหวัด ให้แจ้งต่อตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจในท้องที่ หรือแจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นหลักฐาน และแจ้งต่อบริษัทฯ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป   กรณีที่รถท่านเป็นฝ่ายถูก ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ – จดทะเบียนรถ, ชื่อ, ที่อยู่ของคู่กรณี – ให้คู่กรณีลงนามในเอกสารยอมรับผิด (ตามหนังสือยินยอมรับผิดที่ให้ไว้) และจดรายละเอียดใบขับขี่ของคู่กรณี – จดชื่อ, ที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุ(ถ้ามี) – แจ้งให้บริษัทฯทราบทันที – หากความคุ้มครองของท่านเป็นประกันภัยประเภท 3 (คุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก) บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปบริการแก่ท่านในที่เกิดเหตุ และสถานีตำรวจ (หากจำเป็น) ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นต่อไป ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง   กรณีที่รถท่านเป็นฝ่ายผิด ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ – แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที – ไม่ควรลงนามในเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปถึง ซึ่งจะเป็นผู้แนะนำแก่ท่านต่อไป – แยกรถไปจอดไว้ในบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด หลังจากยอมรับผิดแล้ว – ให้ชื่อและที่อยู่ของท่านแก่คู่กรณี (หากมีการร้องขอ)   กรณีมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ – ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ ให้ท่านรีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือเรียกรถพยาบาลโดยทันที – กรณีเกิดการบาดเจ็บ อันเป็นเหตุจำเป็นต้องเรียกร้องค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์นี้ ให้รีบแจ้งบริษัทฯ ทันที – กรณีเกิดอุบัติเหตุและเป็นความผิดทางอาญา บริษัทฯ จะจัดทนายความดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่านตามเงื่อนไข แห่งกรมธรรม์ – ไม่ควรทำการตกลงค่าเสียหายใดๆจนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปถึง   ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิด ฝ่ายถูก ประมาทร่วม สิ่งสำคัญในการขับขี่รถยนต์จำไว้เสมอว่าเราไม่ควรประมาท เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การป้องกันไว้ก่อนจะช่วยให้เราขับขี่ด้วยความปลอดภัย เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนน มีให้เห็นกันอยู่ทุกวัน และหากมีคนบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ ควรให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ  

Comments are closed.