ผู้ใช้รถต้องรู้! ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ สัญลักษณ์ที่ต้องใส่ใจ

ผู้ใช้รถต้องรู้! ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ สัญลักษณ์ที่ต้องใส่ใจ

เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ในการขับขี่รถคือสัญลักษณ์ป้ายจราจร เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีความหมายที่สุดเพื่อให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามหลักกฎจราจร หากขับรถโดยไม่ทราบว่าป้ายจราจรมีความหมายอย่างไรจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะป้ายจราจร ที่เป็นประเภทป้ายบังคับ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ว่าป้ายจราจรแต่ละแบบมีความหมายอย่างไร เพื่อให้ขับขี่รถได้อย่างปลอดภัย ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ ลักษณะป้ายจะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง ซึ่งเป็นป้ายที่กำหนดให้ทุกคนต้องทำตาม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด 2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ โดยมีความหมายและรายละเอียดดังนี้ครับ ป้ายจราจร1ป้ายจราจร2 ป้ายจราจร3 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก :: กรมการขนส่งทางบก dlt.co.th     Banner-header