“เส้นก้างปลา” หมายถึงอะไร รถยนต์สามารถวิ่งบนเส้นก้างปลาได้หรือไม่?

เส้นก้างปลาคือ

เป็นหนึ่งในเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “เขตปลอดภัย” หรือ “เกาะสี” มีลักษณะเป็นแถบหรือเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลือง ตีทแยงกับแนวทิศทางการจราจร หรือเป็นลักษณะก้างปลา ล้อมรอบด้วยเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลือง อาจตีไว้กลางถนน หรือริมด้านใดด้านหนึ่งของถนน

มีหมายความว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว” ซึ่งตามที่บอกไปข้างต้นเป็นเส้น “เขตปลอดภัย” ก็คือเกาะกลางถนน หรือ ฟุตบาท ที่ไม่สามารถขับรถล้ำเข้าไปได้นั่นเอง

“เส้นก้างปลา” มีความแตกต่างจาก “เขตห้ามหยุด” ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นทึบสีเหลือง ลากทแยงมุมตัดกัน 45 องศา ซึ่งสามารถขับผ่านไปได้ แต่ไม่สามารถหยุดทับเส้นได้ เนื่องจากจะก่อให้เกิดการกีดขวางจราจรหากผู้ใดฝ่าฝืนเส้นจราจรดังกล่าว จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  มีอัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

Comments are closed.