“เส้นก้างปลา” เป็นหนึ่งในเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “เขตปลอดภัย” หรือ “เกาะสี” มีลักษณะเป็นแถบหรือเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลือง ตีทแยงกับแนวทิศทางการจราจร หรือเป็นลักษณะก้างปลา ล้อมรอบด้วยเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลือง อาจตีไว้กลางถนน หรือริมด้านใดด้านหนึ่งของถนน

มีหมายความว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว” ซึ่งตามที่บอกไปข้างต้นเป็นเส้น “เขตปลอดภัย” ก็คือเกาะกลางถนน หรือ ฟุตบาท ที่ไม่สามารถขับรถล้ำเข้าไปได้นั่นเอง

“เส้นก้างปลา” มีความแตกต่างจาก “เขตห้ามหยุด” ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นทึบสีเหลือง ลากทแยงมุมตัดกัน 45 องศา ซึ่งสามารถขับผ่านไปได้ แต่ไม่สามารถหยุดทับเส้นได้ เนื่องจากจะก่อให้เกิดการกีดขวางจราจรหากผู้ใดฝ่าฝืนเส้นจราจรดังกล่าว จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  มีอัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

Comments are closed.