เส้นสีขาวกลางถนนบริเวณทางแยก มีไว้ทำไม

สำหรับบริเวณที่ทาเส้นสีขาวอยู่กลางถนนบริเวณทางแยกหรือทางร่วม บางครั้ง เรียกว่า “เกาะสมมุติ” แต่ในทางกฎจราจรเรียกว่า ”เขตปลอดภัย”

โดยตามกฎหมายระบุไว้ว่า “เขตปลอดภัย” เป็นที่ในทางเดินรถซึ่งทำเครื่องหมายไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อเป็นพื้นที่เสมือนเกาะกลางถนน ไว้สำหรับให้คนหยุดรอเวลาข้าม และตามข้อกฎหมายยังบอกอีกว่า “เขตปลอดภัย” นั้น ห้ามพาหนะทุกชนิดขับขี่เข้าไป

นอกจากนี้ “เขตปลอดภัย” ยังมีไว้เพื่อควบคุมทิศทางจราจรสำหรับเลี้ยว แยกการจราจรที่สวนกันหรือในทิศทางเดียวกัน และป้องกันการชนเกาะกลาง หรืออุปสรรคในการเดินรถ

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จึงควรปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับพาหนะใด ๆ ก็ตาม เข้าไปในเขตพื้นที่เหล่านี้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับฐานฝ่าฝืนกฎหมายจราจรอยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท

Comments are closed.