ff

สำหรับบริเวณที่ทาเส้นสีขาวอยู่กลางถนนบริเวณทางแยกหรือทางร่วม บางครั้ง เรียกว่า “เกาะสมมุติ” แต่ในทางกฎจราจรเรียกว่า ”เขตปลอดภัย”

โดยตามกฎหมายระบุไว้ว่า “เขตปลอดภัย” เป็นที่ในทางเดินรถซึ่งทำเครื่องหมายไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อเป็นพื้นที่เสมือนเกาะกลางถนน ไว้สำหรับให้คนหยุดรอเวลาข้าม และตามข้อกฎหมายยังบอกอีกว่า “เขตปลอดภัย” นั้น ห้ามพาหนะทุกชนิดขับขี่เข้าไป

นอกจากนี้ “เขตปลอดภัย” ยังมีไว้เพื่อควบคุมทิศทางจราจรสำหรับเลี้ยว แยกการจราจรที่สวนกันหรือในทิศทางเดียวกัน และป้องกันการชนเกาะกลาง หรืออุปสรรคในการเดินรถ

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จึงควรปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับพาหนะใด ๆ ก็ตาม เข้าไปในเขตพื้นที่เหล่านี้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับฐานฝ่าฝืนกฎหมายจราจรอยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท


น้องกันเอง

บทความนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ น้องกันเองอยากแชร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ [email protected] หรือโทร 02-343-1000 (จันทร์-เสาร์ 07.00-21.00 น.)
#ประกันรถยนต์สุดคุ้ม ไม่คุย..ก็ไม่รู้ว่าคุ้ม
แชร์บทความนี้ :


Leave a comment