แจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์

แจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ จดแจ้งอย่างไรให้ถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงสีรถก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเอกสารของรถ ซึ่งทุกครั้งที่คุณนำรถไปเปลี่ยนสีใหม่ให้แตกต่างจากเดิมในทะเบียนเล่ม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนด้วยกรรมวิธีใดก็ตาม คุณจะต้องแจ้ง เปลี่ยนสีรถ กับ กรมการขนส่งทางบกทุกครั้ง เพราะหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนสี ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งเรามีข้อมูลถาม-ตอบเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ และการเตรียมเอกสารต่างๆ มาฝากกันนะคะ


แจ้งเปลี่ยนสีรถที่ไหนได้บ้าง

กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือตามขนส่งแต่ละจังหวัด หรือ สามารถขับรถเข้ายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ “Drive Thru Service” ภายในอาคารตรวจสภาพรถโดยไม่ต้องกรอกแบบคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพจากช่างผู้ตรวจได้ทันที เพื่อไปดำเนินการทางทะเบียนในช่องบริการ“Drive Thru Service” ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันได้อย่างสะดวก


แนวทางปฎิบัติในการจดแจ้งสีรถยนต์มีอะไรบ้าง

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ดังนี้

  1. กรณีตัวรถมีสีเดียวให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเพียงสีเดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน
  2. กรณีที่ตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนในบริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถ
    (ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู) ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถไม่เกิน 3 สี เช่น ตัวรถมีสีขาวแต่ส่วนของหลังคามีสีแดงให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง หรือตัวรถมี 3 สีคือ สีขาว สีแดง และสีดำ ให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง-ดำ
  3. กรณีตัวรถมีมากกว่า 3 สี หากสามารถกำหนดสีหลักของตัวรถได้ ให้กำหนดสีหลักไว้ 2 สี เช่น สีหลักเป็นสีขาวและสีแดง ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ระบุเป็น สีขาว-แดง-หลายสี แต่หากไม่สามารถกำหนดสีหลักได้ให้ระบุในสมุดคู่มือประจำรถเป็น “หลายสี” ไม่ว่าจะเปลี่ยนสีรถโดยวิธีติดสติ๊กเกอร์ ฟิล์ม หรือคาร์บอนเคฟล่าหรือวัสดุอื่นใดก็ตาม ถ้าทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของรถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วไทย

แจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ ราคาเท่าไร

ราคาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์
1.ค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท
2.ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท
3.ค่าคำขอ 5 บาท

ยกเว้น กรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ โดยไม่ทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปและไม่ถือว่าเป็นสีรถ ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถแต่อย่างใด


แจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์

1.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.หลักฐานการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถมาแสดงเท่านั้น

โดยสามารถใช้บริการ “Drive Thru Service” ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร


ต้องแจ้งเปลี่ยนที่กรมขนส่งภายในกี่วัน

กรณีที่เจ้าของรถเปลี่ยนสีรถแล้ว เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก ภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่เปลี่ยนสี
เพราะถ้าลืมแจ้งแล้วบังเอิญคุณตำรวจเรียกตรวจเตรียมตัวโดนปรับได้เลย ไม่เกิน 2,000 บาท

กรณีรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หากมีการเปลี่ยนแปลงสีรถไปก่อนแล้ว แต่การกำหนดสีในใบคู่มือจดทะเบียนไม่ตรงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใหม่ เมื่อมาดำเนินการทางทะเบียน นายทะเบียนจะแก้ไขรายละเอียดในคู่มือจดทะเบียนโดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

เปลี่ยนสีรถใหม่
ข้อมูลและภาพ :: กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th