เปลี่ยนแปลง แต่งรถ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มต้องแจ้งกรมขนส่งหรือไม่?

เปลี่ยนแปลง แต่งรถ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มต้องแจ้งกรมขนส่งหรือไม่?

กรมขนส่งฯได้ออกมาชี้แจงชัดเจนในประเด็นของการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เนื่องจากผู้ใช้รถจำนวนมากได้ร้องเรียนไปยังกรมขนส่ง กรณีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มบางรายการ โดนเปรียบเทียบปรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน กรมขนส่งฯจึงแยกออกมาเป็น 2 ประเด็นดังนี้

  1. การแก้ไขดัดแปลงที่ต้องแจ้งขออนุญาตจากนายทะเบียน กรมขนส่ง ประกอบด้วย การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การเปลี่ยนสี การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ การเปลี่ยนชนิดเชื่้อเพลิง เช่น ติดแก๊ส  การแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก เช่น การติดตั้งแหนบ ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว และระบบขับเคลื่อน เป็นต้น
  2. การแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน กรมการขนส่ง ประกอบด้วย การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถที่พบเห็นโดยทั่วไป ที่ไม่ได้ทำให้สภาพรถเปลี่ยนไป เช่น แร็คหลังคา โรลบาร์ บันได สปอยเลอร์ กันชน แม็กไลน์เนอร์ อุปกรณ์ขนจักรยาน เป็นต้น

ตาม พ.ร.บ.รถยนต์มีการระบุว่าการเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งต้องนำรถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อนหาไม่แล้วอาจมีบทกำหนดโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาทได้

โปรประกันแนะนำว่ากรณีรถยนต์มีการดัดแปลงที่เข้าเงื่อนไขต้องไปแจ้งต่อกรมการขนส่ง ผู้ใช้รถก็ควรดำเนินการให้เรียบร้อย และในส่วนของประกันภัยรถยนต์ ผู้เอาประกันภัยก็ควรแจ้งลักษณะการใช้งานตามข้อเท็จจริงเพื่อที่ประกันภัยจะได้แจ้งเบี้ยประกันภัยที่ถูกต้องและไม่มีปัญหาภายหลังในกรณีเกิดเคลมนะครับ

แต่งรถ

ที่มาข้อมูล ภาพ : กรมการขนส่งทางบก www.dlt.co.th