ไขข้อสงสัย แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สูญหาย ต้องทำอย่างไร?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]”ขับรถลุยน้ำแผ่นป้ายทะเบียนรถ (ป้ายเหล็ก) หายต้องทำอย่างไร?” ช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำท่วมขังถนนหลายสาย ซึ่งบางครั้งก็จำเป็นต้องขับรถฝ่าน้ำกัน ทำให้เป็นไปได้ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหายได้

หากแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ตามกฎหมายแล้วเจ้าของรถต้องดำเนินการคัดป้ายใหม่ภายใน 15 วันนับจากวันที่หาย แนะนำให้ไปแจ้งความก่อน เพราะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังไม่สะดวกไปทำทันที และขั้นตอนการขอคัดป้ายใหม่อาจต้องใช้เวลาหลายวัน ซึ่งในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะเรียกตรวจสอบ ก็สามารถนำเอกสารนั้นยืนยันแทนก่อนได้

กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สูญหาย แยกได้เป็น 2 กรณีนะครับ

1. รถยังผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่

ให้เจ้าของรถดำเนินการดังนี้

  • ติดต่อกับทางไฟแนนซ์ เพื่อแจ้งให้ดำเนินการคัดป้ายทะเบียน หรือจะยอมจ่ายค่ามัดจำเอาเล่มทะเบียนตัวจริงไปทำด้วยตนเองก็ได้ ซึ่งค่ามัดจำจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับทางไฟแนนซ์
  • เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน  เซ็นแบบฟอร์มใบยินยอมให้ไฟแนนซ์ดำเนินการคัดป้ายแทนให้
  • เสียค่าธรรมเนียมป้ายใหม่ + ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการซึ่งแต่ละไฟแนนท์ก็อาจจะไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน 1,000 บาท
  • รอป้ายทะเบียนใหม่ประมาณ 15-30 วัน แล้วแต่ละไฟแนนซ์ดำเนินการ

2. รถไม่ได้ผ่อนกับไฟแนนซ์แล้ว

ใครเข้าข่ายนี้ให้จำไว้ว่าต้องไปติดต่อที่กรมขนส่งที่รถคันดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ใครใช้รถกรุงเทพฯ ก็ไปได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ 1-5 ส่วนต่างจังหวัดจดทะเบียนจังหวัดไหนก็ไปจังหวัดนั้นๆ

กรณีนี้เอกสารที่ต้องเตรียม คือ

  • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของรถ) + หรือถ้าจะมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำก็ต้องเซ็นสำเนาบัตรผู้รับ และผู้รับมอบอำนาจ
  • สมุดเล่มทะเบียนรถตัวจริง
  • หนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินการแทน
  • เตรียมชำระค่าธรรมเนียม แผ่นป้ายทะเบียนแผ่นละ 100 บาท (ถ้าหายทั้งหน้าหลังก็ 200 บาท) ค่าใบคำขออีก 5 บาท
  • รอป้ายทะเบียนใหม่ไม่เกิน 15 วัน ระหว่างนั้นหากโดนเรียกตำรวจเรียกตรวจสอบก็สามารถใช้ใบแจ้งความ หรือใบเสร็จจากกรมขนส่งฯ ที่ได้มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนได้

ในส่วนของประกันภัยรถนต์ ป้ายทะเบียนรถยนต์หายไม่สามารถแจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัยได้นะครับ เนื่องจากเป็นเอกสารทางราชการ เจ้าของรถต้องติดต่อที่กรมการขนส่งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่งใกล้บ้านหรือ Call Center โทร 1584 www.dlt.go.th นะครับ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]