โดนขโมยล้อรถยนต์ แบบนี้เคลมได้ไหม?

โดนขโมยล้อรถยนต์ แบบนี้เคลมได้ไหม?

สามารถเคลมได้นะครับ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้นั้น ให้ความคุ้มครองการสูญหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ไม่ว่าจะสูญหายทั้งคันหรือแค่เพียงส่วนใดของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถ ที่เกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ ด้วย

ดังนั้นหากรถเพื่อนๆ โดนขโมยล้อ และได้ทำประกันภัยชั้น 1,2 และ 2 พิเศษ สามารถเคลมกับบริษัทประกันภัยได้ตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์นะครับ

ภาพจาก :: manager.co.th

Comments are closed.