โดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ขอใหม่ได้หรือไม่?

คนที่เคยโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้เฮ! เพราะกรณีที่บุคคลใดโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ กรมการขนส่งแจ้งว่า

สามารถขอทำใหม่ได้แต่ทั้งนี้ต้องพ้นกำหนด 3 ปีก่อนนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน

ซึ่งมีเงื่อนไขคือต้องเริ่มขอใบอนุญาตเป็นแบบชนิดชั่วคราวก่อน เหมือนผู้เริ่มขอทำใบขับขี่ใหม่ และต้องอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมเป็นกรณีพิเศษเพิ่มอีก 3 ชั่วโมงด้วย โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 1 ก.ย. 58 เป็นต้นไป

การจะขออนุญาตใบขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์นะครับ

การโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่จะมีในกรณีที่ผู้ขับขี่ได้กระทำผิดกฎจราจร สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่น หรือขับรถด้วยความประมาทเกินเหตุ  เช่น เมาแล้วขับ เป็นต้น

ดังนั้นใครที่ไม่อยากเสี่ยงถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ก็ควรปฎิบัติตามกฎจราจร มีน้ำใจ ไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยด้วยกันทุกฝ่าย และเพื่อช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ

ที่มาข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก dlt.co.th

Comments are closed.