ใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไป ขับขี่รถยนต์ เกิดเหตุเคลมได้หรือไม่?

ใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไป ขับขี่รถยนต์ เกิดเหตุเคลมได้หรือไม่?

ใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไป ขับขี่รถยนต์ เกิดเหตุเคลมได้หรือไม่?  คำตอบก็คือ เคลมไม่ได้นะครับ หากรถยนต์คันที่ทำประกันภัย ไว้ถูกขับขี่โดยบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์แล้ว โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีสูง กรมธรรม์ประกันภัยจึงระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ เพราะใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่อาจนำมาใช้แทนใบขับขี่รถยนต์ได้กรณีนี้ถือว่าบุคคลดังกล่าวยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นะครับ โปรประกันแนะนำว่าผู้ขับขี่ควรมีใบอนุญาตขับขี่ให้ตรงกับชนิดและประเภทของการขับขี่ และพกติดตัวไว้เสมอเผื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกดูนะครับ

Comments are closed.