ใบขับขี่หมดอายุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุประกันคุ้มครองหรือไม่?

ใบขับขี่หมดอายุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุประกันคุ้มครองหรือไม่?

หากเราจำเป็นต้องขับขี่รถทุกวัน เอกสารสำคัญที่ควรมีติดตัวไว้ก็คือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ก็ควรมีไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งเอกสาร 2 รายการนี้ไม่ควรปล่อยให้ขาดต่ออายุ อย่าลืมว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่มีคำถามมาว่า หากเราทำประกันภัยรถยนต์ไว้ โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ใบขับขี่หมดอายุล่ะ ประกันภัยจะคุ้มครองหรือไม่?

ประกันภัยยังคงให้ความคุ้มครองตามปกตินะครับ และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์แล้ว โดยต้องแสดงหลักฐานได้ว่ามีใบขับขี่จริง ในส่วนของประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยก็จะเคลมให้ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท กรมธรรม์ประกันภัยที่เราได้ทำไว้นะครับ

อย่างไรก็ตามเราไม่ควรปล่อยให้ใบขับขี่ขาดต่ออายุ โดยปกติใบขับขี่สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน ควรสังเกตวันหมดอายุหน้าบัตร หรือจดบันทึกไว้เพื่อเตือนก่อนหมดอายุ ทั้งใบขับขี่และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นะครับผม

Comments are closed.