15 วัน เรื่องน่ารู้กับใบขับขี่

15 วัน เรื่องน่ารู้กับใบขับขี่

เพื่อนๆ ทราบไหมครับว่า หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แต่ไปขับรถบนถนน บังเอิญเกิดอุบัติเหตุ หากทำประกันภัยไว้ ประกันภัยจะไม่คุ้มครองนะครับ เนื่องจากการไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถือว่าบุคคลนั้นไม่มีความสามารถในขับขี่

แต่หากมีใบขับขี่แล้วไม่พกติดตัวไว้ในขณะขับรถ หรือหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วไม่แสดง อาจมีโทษปรับได้นะครับ ดังนั้นหากมีใบขับขี่แล้วก็ควรพกติดตัวไปเสมอนะครับ

แต่หากถูกพัก ถูกเพิกถอนก็ควรดำเนินการติดต่อกรมการขนส่งภายในวันและเวลาที่กำหนดดังนี้

– ถูกพักใช้ใบขับขี่มีสิทธิอุทธรณ์ได้ ภายใน 15 วัน

– ถูกเพิกถอนใบขับขี่มีสิทธิอุทธรณ์ได้ ภายใน 15 วัน

– ถูกเพิกถอนใบขับขี่ต้องส่งคืนใบขับขี่ให้นายทะเบียน ภายใน 15 วัน

– ใบขับขี่สูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนนับแต่วันทราบเหตุนั้น ภายใน 15 วัน

– ใบขับขี่ชำรุดต้องแจ้งนายทะเบียนนับแต่วันทราบเหตุนั้น ภายใน 15 วัน

ใครที่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ก็อย่าลืมว่าให้ดำเนินการได้ภายใน 15 วันเพราะถ้าเกินจากนั้น อาจโดนปรับหรือต้องเสียเวลาดำเนินการใหม่นะครับ

ข้อมูล :: กรมการขนส่งทางบก dlt.go.th