ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ PA55+

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ รับอายุ 55 ถึง 100 ปี หมดห่วงเรื่องอุบัติเหตุ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ค่าเบี้ยไม่ปรับขึ้นตามอายุ

 • สมัครง่าย ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ต่ออายุได้ถึง 100 ปี
 • ค่าเบี้ยคงที่ไม่ปรับตามช่วงอายุ
 • ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาว กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (สำหรับ 12 เดือน)
 • มีค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแสดงบัตรประชาชนตัวจริง, PA Card หรือ Electronic Care Card ใน รพ.คู่สัญญา
 • บริการพิเศษ พยาบาลดูแลที่บ้าน (Nursing at Home): 7 ครั้ง
 • ผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป ทุกคน
 • บุตร /หลาน ที่มีความห่วงใย ผู้สูงอายุในครอบครัว
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยผ่านไลน์

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. เสียชีวิต
– จากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 200,000 300,000 500,000
– การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 50,000 100,000 150,000 250,000
– การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 250,000
2. การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
– จากอุบัติเหตุทั่วไป 150,000 300,000 500,000 800,000
– จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 75,000 150,000 250,000 400,000
– จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 75,000 150,000 250,000 400,000
3.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 15,000 30,000 50,000 80,000
4.ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน) ต่อวัน 500 1,000 1,500 2,000
5.เงินชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาว กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (สำหรับ 12 เดือน) ต่อเดือน (รับเงินชดเชยจนครบ 12 เดือน ถึงแม้กรมธรรม์หมดอายุ 1,500 3,000 4,500 5,000
6.ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair) 5,000 5,000 5,000 5,000
7.บริการพิเศษ ดูแลสุขภาพที่บ้าน Nursing at Home 7 ครั้ง 7 ครั้ง 7 ครั้ง 7 ครั้ง
เบี้ยประกันภัยรายปี 1980 3,300 3,300 3,300

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเรื่อง ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ PA55+

ไม่ต้องตอบและแถลงสุขภาพ

บุตรสามารถสมัครแทน บิดา มารดาได้

สามารถลดหย่อนภาษีลูกกตัญญูได้

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

สนใจซื้อ คุยผ่านไลน์

เงื่อนไขในการรับประกัน

 • รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 55 – 100 ปี
 • ค่าเบี้ยประกันภัยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ
 • ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรมาก่อน
 • สามารถซื้อได้เพียงคนละ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รับประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

 

บริการพิเศษ พยาบาลดูแลที่บ้าน (Nursing at Home)

การบริการ

ระยะเวลา

         1. การบริการพยาบาลวิชาชีพ

ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง

         2. การบริการกายภาพบำบัด

ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง

         3. การบริการดูแลผู้ป่วย

ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง

จำนวนการบริการตามข้อ 1, 2 และ 3 ข้างต้นรวมกันไม่เกิน 7 ครั้งต่อปี

เวลาให้บริการ 07:00 – 19:00 น.

การเรียกใช้บริการ

 1. ขอรับสิทธิและใช้บริการได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกโรงพยาบาล
 2. เพื่อให้การบริการดูแลผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ให้บริการจะประเมินความจำเป็นและเสนอแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อพิจารณาและทำการตกลงร่วมกันก่อนให้บริการ

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

 • การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยักซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือการระเบิดนิวเคลียร์
 • ขณะที่แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

หมายเหตุ

 • บริการเสริม Nursing at Home นี้ให้บริการโดย บริษัท เคเอส เฮลท์กรุ๊ป จำกัด สอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2113 5688
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดสัญญาประกันภัยกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด (เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย)

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุจำเป็นหรือไม่ ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกัน และสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้สูงอายุ ว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจะกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่ หากมองแล้วว่าไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้และกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย การทำประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้นั้นเอง

โปรประกันขอรับรองว่าการทำ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ไม่ถามเรื่องสุขภาพเพราะเราคัดมาแล้วว่าคุ้ม สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งรับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ PA55+ ไม่ปรับค่าเบี้ยขึ้นตามอายุ ซึ่งโปรประกันรับผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป จนถึง 100 ปี

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

การประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ คือ การที่ผู้เอาประกันภัยได้ตกลงทำประกันกับบริษัทประกันแล้วหากเกิดประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย จนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย

 

ทำไมถึงต้องทำประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ กับโปรประกัน

โปรประกันเป็นโบรกเกอร์ประกัน ทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์จากหลายบริษัทประกันภัยให้กับลุกค้าเลือกในสิ่งที่เหมาะสมได้มากที่สุด เรามีประสบการณ์ในการคัดเลือกประกันมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชี่ยวชาญในการคัดผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด