ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

หมดกังวลอุบัติเหตุเพราะซื้อ 1 ดูแลทั้งครอบครัว ไม่จำกัดจำนวนบุตร

 • ซื้อ 1 ดูแล 3 คุ้มครองชีวิต+ค่ารักษา+ชดเชยรายได้
 • ดูแลครอบคุลมทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแสดงบัตร ประชาชนตัวจริงหรือ แสดง Electronic Care Card ใน รพ.คู่สัญญา
 • ผลประโยชน์เพิ่มเติม คุ้มครอง กรณีผอป.และคู่สมรสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเหตุการณ์เดียวกัน 1,000,000 บาท

ทุกครอบครัวที่มีบุตร อายุไม่เกิน 23 ปี

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง ผลประโยชน์
ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร(ไม่จำกัดจำนวน)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป 500,000 300,000 150,000
1.2 การถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 500,000 300,000 150,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 180,000 90,000
1.4 การก่อการร้าย 500,000 300,000 150,000
1.5 อุบัติเหตุสาธารณะ 1,000,000 600,000 300,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 25,000 25,000 25,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน รพ. จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (สูงสุด365วัน) 1,000 ต่อวัน 500 ต่อวัน 500 ต่อวัน
4. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมกันทั้งคู่ในเหตุการณ์เดียวกัน 1,000,000
เบี้ยประกันภัยรายปี(บาท) 3,600

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับตามช่วงอายุ
 • คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • บุตร ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งยังมิได้สมรส หรืออายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา

อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้

 • นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น อบต.
 • ชาวประมง ลูกเรือ
 • กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน อาชีพที่ทำงานบนที่สูง
 • อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก เหมืองแร่
 • อาชีพที่เกี่ยวกับงานวัตถุระเบิด สารเคมี สารพิษ และ ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน / ก๊าซ
 • อาชีพขับรถยนต์รับจ้าง / รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร / ส่งอาหาร / รับส่งสินค้า
 • พนักงานเก็บ-กวาดขยะ พนักงานตัดแต่งต้นไม้บนทางสาธารณะ
 • อาสาสมัครกู้ภัย พนักงานดับเพลิง/ นักผจญเพลิง
 • นักกีฬาผาดโผน / นักกีฬาอาชีพ

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเรื่อง ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

ไม่ได้ ต้องมีองค์ประกอบครบ คือ พ่อ แม่ บุตร (ไม่จำกัดจำนวน)

ลดหย่อนได้เฉพาะในส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาล

ผู้เอาประกัน และ คู่สมรส

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

สนใจซื้อ คุยผ่านไลน์

เงื่อนไขในการรับประกัน

1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 1 – 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
2. เบี้ยประกันภัยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ
3. คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ บุตร ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งยังมิได้สมรส
หรืออายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา

อาชีพที่ไม่รับประกัน

– นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น อบต.
– ชาวประมง ลูกเรือ
– กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน อาชีพที่ทำงานบนที่สูง
– อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก เหมืองแร่
– อาชีพที่เกี่ยวกับงานวัตถุระเบิด สารเคมี สารพิษ และ ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน / ก๊าซ
– อาชีพขับรถยนต์รับจ้าง / รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร / ส่งอาหาร / รับส่งสินค้า
– พนักงานเก็บ-กวาดขยะ พนักงานตัดแต่งต้นไม้บนทางสาธารณะ
– อาสาสมัครกู้ภัย พนักงานดับเพลิง/ นักผจญเพลิง
– นักกีฬาผาดโผน / นักกีฬาอาชีพ

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

– การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
– การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
– การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยักซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
– การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือการระเบิดนิวเคลียร์
– ขณะที่แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

หมายเหตุ

– ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
– นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด