฿3,180.00
฿4,980.00
฿6,960.00
฿9,960.00

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 30,000 บาทต่อครั้ง

รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
วันละ 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)

การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทั่วไป
จ่ายสูงสุด 200,000 บาท

การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จ่ายสูงสุด 300,000 บาท

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
รับเงินชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาว
3,000 บาทต่อเดือน
(รับเงินชดเชยจนครบ 12 เดือน)

พิเศษ! บริการดูแลสุขภาพ
Nursing at Home 7 ครั้ง
(กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 6ชั่วโมง หรือ ICU หรือ ผ่าตัด)

ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)
5,000 บาท

สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ มีให้คุณเลือกตั้งแต่วงเงินคุ้มครอง 100,000 ถึง 500,000 บาท

คุณสมบัติผู้เอาประกันและเงื่อนไขความคุ้มครอง

  • รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 55 – 100 ปี
  • ค่าเบี้ยประกันภัยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ
  • ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรมาก่อน
  • สามารถซื้อได้เพียงคนละ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
  • รับประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

 

หมายเหตุ

  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุุดของท่าน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันภัยของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุจำเป็นหรือไม่ ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกัน และสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้สูงอายุ ว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจะกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่ หากมองแล้วว่าไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้และกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย การทำประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้นั้นเอง

โปรประกันขอรับรองว่าการทำ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ไม่ถามเรื่องสุขภาพเพราะเราคัดมาแล้วว่าคุ้ม สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งรับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ PA อาม่า ไม่ปรับค่าเบี้ยขึ้นตามอายุ ซึ่งโปรประกันรับผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป จนถึง 100 ปี

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

การประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ คือ การที่ผู้เอาประกันภัยได้ตกลงทำประกันกับบริษัทประกันแล้วหากเกิดประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย จนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย

 

ทำไมถึงต้องทำประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ กับโปรประกัน

โปรประกันเป็นโบรกเกอร์ประกัน ทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์จากหลายบริษัทประกันภัยให้กับลุกค้าเลือกในสิ่งที่เหมาะสมได้มากที่สุด เรามีประสบการณ์ในการคัดเลือกประกันมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชี่ยวชาญในการคัดผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด