ไขข้อสงสัย แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สูญหาย ต้องทำอย่างไร?

ช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำท่วมขังถนนหลายสาย ซึ่งบางครั้งก็จำเป็นต้องขับรถฝ่าน้ำกัน ทำให้เป็นไปได้ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหายได้