เบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งเหตุ แจ้งเคลม ประกันภัยรถยนต์

บริษัทประกันภัย

เบอร์แจ้งเหตุ

หมายเหตุ

กรุงเทพประกันภัย 1620 สายด่วน 24 ชั่วโมง
กรุงไทยพานิชประกันภัย 0-2309-5888 ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
เอไอจีประกันภัย 0-2649-1999 ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง (Call Center)
แอลเอ็มจีประกันภัย 1790 ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
ไทยวิวัฒน์ประกันภัย 02-695-0700 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันคุ้มภัย 0-2257-8080 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
สินมั่นคงประกันภัย 1596 Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
นำสินประกันภัย 02-911-4488  
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 02-686-8616  
เอ็มเอสไอจี 02-788-8000  
วิริยะประกันภัย 1577  หรือ 0-2239-1557 ตลอด 24 ชั่วโมง
เมืองไทยประกันภัย 1484 กด 1 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
ไทยศรีประกันภัย 0-2878-7000 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 1352 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
ทิพยประกันภัย 1736 หรือ 0-2239-2200 สายด่วน 24 ชั่วโมง
สินทรัพย์ประกันัย 1729 กด 1 หรือ 0-2792-5500  
ไทยพาณิชย์สามัคคี 02-640-4500  
นวกิจประกันภัย 1784 Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
เอราวัณประกันภัย 0-2224-0056  
เทเวศประกันภัย 02-670-4444 กด 1 ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง
แอกซ่าประกันภัย 0-2206-5488 ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง
ไทยประกันภัย 0-2613-0123 Call Center
เคเอสเค ประกันภัย 02-635-1555  

 

หมายเหตุ : ในหน้าตารางกรมธรรม์จะมีหมายเลขติดต่อแจ้งอุบัติเหตุระบุไว้