ประกันรถมอเตอร์ไซค์ รับจ้างให้เช่า

ประกันมอเตอร์ไซค์สำหรับเดลิเวอรี่ ส่งอาหารส่งของ คุ้มครองทั้งค่าซ่อมรถตัวเอง และรถยนต์รวมถึงทรัพย์สินคู่กรณีถึง 200,000 บาท/ครั้ง

1.มีค่ารักษาพยาบาล
2.จัดซ่อมรถทั้ง 2 ฝ่าย
3.รับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
4.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ + ค่าชดเชยรายได้รายวัน

– เจ้าของรถจักรยานยนต์ ที่ทำอาชีพวินมอเตอร์ไซต์
– บริษัท ห้างร้าน ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ใช้สำหรับให้พนง.รับส่งเอกสาร วิ่งงานในธุรกิจ

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
– ต่อคน ไม่เกิน 500,000 500,000
– ต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง) 200,000 200,000
รถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกันเสียหาย
ค่าซ่อมสูงสุด ต่อครั้ง (กรณีชนกับยานพาหนะทางบก** และจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น)
** ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน,ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
อายุรถ 1 – 5 ปี ค่าซ่อม (ต่อครั้ง) 12,000 12,000
อายุรถ 6 – 10 ปี ค่าซ่อม (ต่อครั้ง) 6,000 6,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถคันที่ทำประกันภัย สำหรับผู้ขับขี่ 1 ท่าน และผู้โดยสาร 1 ท่าน (ต่อครั้ง/ต่อคน) 5,000 5,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ต่อครั้ง) 10,000 10,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ 100,000
การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 100,000
การก่อการร้าย 100,000
อุบัติเหตุสาธารณะ 200,000
การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ หรือการก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ หรือการก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 500 (ต่อวัน)
เบี้ยประกันภัยรายปี 1,600 2,300

รับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัย ไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม คุ้มครองอุปกรณ์ตามรุ่นมาตรฐานเท่านั้น

ไม่สามารถแจ้งเคลมประกันภัยได้

คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

 • รับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์ /ให้เช่าเท่านั้น
 • รับรถมอเตอร์ไซค์ อายุไม่เกิน 10 ปี
 • รับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 • ไม่คุ้มครอง กรณีการใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
 • ไม่รับรถที่จดทะเบียนนิติบุคคล, ไม่รับรถที่จดทะเบียนเป็นรถจดประกอบ , ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง
 • รายละเอียดความคุ้มครอง จะเป็นไปตามเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น

 

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
 • ยานพาหนะทางบก หมายถึง ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบก ซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่น และให้หมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วยทั้งนี้รวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด