รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ส่วนบุคคล

หมดกังวลกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนน คุ้มครองคู่กรณีและคนซ้อน ทำให้คุณอุ่นใจในการขับขี่มากขึ้น

icon ประกันรถยนค์ชั้น 1 ซ่อมอู่ เงิน

คุ้มครองค่าซ่อม

สูงสุด 12,000 บาท/ครั้ง

ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองชีวิต

สูงสุด 500,000 บาท

คุ้มครองค่าซ่อมรถคู่กรณี

สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

ค่ารักษาพยาบาล

สูงสุด 10,000 บาท

– กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซด์
– คนโสด คนมีครอบครัว ที่ใข้รถมอเตอร์ไซด์ ในการเดินทาง
– คนที่มีความกังวลเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยผ่านไลน์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ไทยวิวัฒน์

[ux_products show_cat=”0″ ids=”313156″]

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
– ต่อคน ไม่เกิน 500,000 500,000
– ต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง) 200,000 200,000
รถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกันเสียหาย
ค่าซ่อมสูงสุด ต่อครั้ง (กรณีชนกับยานพาหนะทางบก** และจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น)
** ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน,ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
อายุรถ 1 – 5 ปี ค่าซ่อม (ต่อครั้ง) 12,000 12,000
อายุรถ 6 – 10 ปี ค่าซ่อม (ต่อครั้ง) 6,000 6,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถคันที่ทำประกันภัย สำหรับผู้ขับขี่ 1 ท่าน และผู้โดยสาร 1 ท่าน (ต่อครั้ง/ต่อคน) 5,000 5,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ต่อครั้ง) 10,000 10,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 100,000
การก่อการร้าย 100,000
อุบัติเหตุสาธารณะ 200,000
การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 500 (ต่อวัน)
เบี้ยประกันภัยรายปี 1,400 2,100

รับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัย ไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม คุ้มครองอุปกรณ์ตามรุ่นมาตรฐานเท่านั้น

ไม่สามารถแจ้งเคลมประกันภัยได้

คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

 • รับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น
 • รับรถมอเตอร์ไซค์ อายุไม่เกิน 10 ปี
 • รับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 • ไม่คุ้มครอง กรณีการใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
 • ไม่รับรถซี่งใช้ขนวัตถุอันตราย รถรับจ้าง รถดัดแปลง รถตกแต่ง รถสาธารณะ รถเช่าทุกชนิด
 • ไม่รับรถที่จดทะเบียนเป็นรถจดประกอบ , ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง
 • รายละเอียดความคุ้มครอง จะเป็นไปตามเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น

 

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
 • ยานพาหนะทางบก หมายถึง ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบก ซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่น และให้หมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วยทั้งนี้รวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด