หมดห่วงเรื่องอุบัติเหตุสำหรับวัยเก๋า

 • ดูแลคนที่รักอย่างมั่นใจ
  ทั้งชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ พร้อมค่าใช้จ่ายสำหรับรถเข็นผู้ป่วย และบริการดูแลหลังพักฟื้น
 • ดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม
  รับประกันภัยตั้งแต่ 55 – 100 ปี ค่าเบี้ยคงที่ ไม่ปรับขึ้นตามอายุ
 • สมัครง่าย
  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย
  ด้วยบัตรรักษาพยาบาล
เพิ่มเพื่อน

ผลประโยชน์จากประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ PA อาม่า

เลือกแผนประกันที่ตรงใจ จากตัวเลือกถึง 4 แผน

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. การเสียชีวิต
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป100,000200,000300,000500,000
1.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย50,000100,000150,000250,000
1.3 จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000250,000
2. การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
2.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป150,000300,000500,000800,000
2.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย75,000150,000250,000400,000
2.3 จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์75,000150,000250,000400,000
3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง15,00030,00050,00080,000
4. ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน)500 ต่อวัน1,000 ต่อวัน1,500 ต่อวัน2,000 ต่อวัน
5. เงินชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาว กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (สำหรับ 12 เดือน) (รับเงินชดเชยจนครบ 12 เดือน ถึงแม้กรมธรรม์หมดอายุ)1,500 ต่อเดือน3,000 ต่อเดือน4,500 ต่อเดือน5,000 ต่อเดือน
6. ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)5,0005,0005,0005,000
7. พิเศษ! Nursing at Home (กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 48 ชั่วโมง หรือ ICU หรือ ผ่าตัด)7 ครั้ง7 ครั้ง7 ครั้ง7 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับ อายุ 55 – 100 ปี
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากรแสตมป์)3,1804,9806,9609,960
เพิ่มเพื่อน

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 55-100 ปี
 • ค่าเบี้ยประกันภัยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ
 • ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรมาก่อน
 • สามารถซื้อได้ 1 คน 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รับประกันเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)