สนช.ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง และเพิ่มวันลาคลอด

สรุปสาระสำคัญคือ การปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้ค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 400 วัน จากเดิมคือ 300 วัน ในขณะเดียวกัน สำหรับลูกจ้างที่อายุงานไม่ถึง 20 ปี อัตราชดเชยเลิกจ้างงานยังคงเป็นอัตราเดิม คือ ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปีจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 30 วัน ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 90 วัน ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 180 วัน ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 240 วัน ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 10ปี ขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 300…

ตรวจสอบถนน 66 สาย กทม.เก็บค่าจอดรถตั้งแต่ 10-80 บาท มีผล 27 ก.ย.นี้

ตรวจสอบถนน 66 สาย กทม.เก็บค่าจอดรถตั้งแต่ 10-80 บาท มีผล 27 ก.ย.นี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมยานยนต์ ลงนามโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่าเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดที่จอดยานยนต์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 11 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2536 จึงกำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ไว้ ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (27 ก.ย. 2561) โดยมีการระบุรายละเอียดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในถนน 66 สายทั่วกรุงเทพฯ เช่น ถนนมหานคร ถนนประดิพัทธ์ ถนนพระสุเมรุ ถนนนครไชยศรี ถนนบูรพา ถนนมหาจักร ถนนเจริญกรุง ซอยนานา และถนนพาหุรัด เป็นต้น โดยมีการกำหนดอัตรารถยนต์ขนาด 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท…

จ่อเพิ่มโทษ! “ไม่มีใบขับขี่” จำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

จ่อเพิ่มโทษ! “ไม่มีใบขับขี่” จำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท กรมการขนส่งทางบก เสนอปรับเพิ่มบทลงโทษกรณีผู้ขับขี่กระทำผิดตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายใหม่ ใน 3 มาตรา ประกอบด้วย 1.มาตรา 64 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท แต่กฎหมายใหม่เสนอให้ปรับเพิ่มโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 2.มาตร 65 ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่กฎหมายใหม่เสนอให้เพิ่มโทษจำคุกเข้ามาด้วย คือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ส่วนโทษ ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 3.มาตรา 66 ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต…

9 พ.ค. นี้ เริ่มบังคับใช้กฎหมายและออกใบสั่ง “ปาด เบียด แซงในเส้นทึบ”

9 พ.ค. นี้ เริ่มบังคับใช้กฎหมายและออกใบสั่ง “ปาด เบียด แซงในเส้นทึบ” ก่อนหน้านี้กองบังคับการตำรวจจราจรได้ดำเนินการติดตั้งกล้องจับรถเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ปาดเบียดทางขึ้นสะพาน และอุโมงค์ลอดทางแยกตามโครงการ “ติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม”ซึ่งได้มีการติดตั้งแล้วเสร็จไปทั้งสิ้น 15 จุด และได้มีการเปิดทดลองใช้เมื่อเดือนเมษายนที่่ผ่านมา ซึ่งจากการทดลองใช้พบประชาชนทำผิดในระยะเวลาที่ทดลองประมาณ 2 แสนราย ดีเดย์เริ่มบันทึกภาพและออกใบสั่งตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป หากพบฝ่าฝืนสามารถบันทึกภาพการกระทำผิด จะนำหมายเลขทะเบียนรถผู้กระทำผิดมาตรวจสอบและออกใบสั่งโดยไม่มีข้อยกเว้น การทำงานของกล้องนั้นจะใช้ระบบเซนเซอร์และบันทึกภาพเป็นวีดีโอ แต่ละจุดจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง 3 ตัวคือ เซนเซอร์ที่ใช้ตรวจก่อนการกระทำความผิด กล้องบันทึกภาพวีดีโอที่จะใช้บันทึกภาพระหว่างกระทำความผิด ขณะเปลี่ยนช่องทางในเขตห้าม และกล้องบันทึกภาพหลังกระทำความผิดและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ระบบประมวลผลและจะส่งข้อมูลไปที่ บก.02 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนออกใบสั่ง รวมถึงมีการตรวจสอบสีรถด้วยว่าตรงกันหรือไม่ หากไม่ตรงกันจะรีบแจ้งไปเจ้าของรถทันทีเพื่อป้องกันการสวมทะเบียนอีกทาง โดยการกระทำผิดเปลี่ยนช่องทางกะทันหันจะถือว่าเป็นการกระทำผิดตามพรบ.จราจรทางบกข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ประชาชนได้ใบสั่งแล้วสามารถจ่ายค่าปรับได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มที่มีสัญญลักษณ์ PTM และระบบการออกใบสั่งของกล้องตรวจจับเลนเชนจ์จะเชื่อมกับข้อมูลของกรมขนส่งทางบก เพื่อทำการอายัดการชำระภาษีประจำปี ในกรณีที่ไม่ยอมมาชำระค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ข่าวจาก :: www.dailynews.co.th

สงกรานต์นี้ นั่งท้ายกระบะแล้วดื่มสุรามีความผิดแน่นอน

สงกรานต์นี้ นั่งท้ายกระบะแล้วดื่มสุรามีความผิดแน่นอน วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)  พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ในฐานะโฆษก ตร. แถลงมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 นี้ โดยวันนี้เป็นวันแรกที่จะเร่งกวดขันผู้ที่กระทำผิดไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ ใช้มาตรการ “1ร 2ส 3ข 4ม” ซึ่งประกอบด้วย – 1 ร คือ ห้ามขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด – 2 ส คือ ห้ามขับรถย้อนศร และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร – 3 ข คือ ห้ามขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ และแซงในที่คับขัน – 4 ม คือ ห้ามเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) ไม่ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ สงกรานต์ปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชน เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ โดยรณรงค์ให้ – ไม่ใช้อุปกรณ์เล่นน้ำในลักษณะอันตราย –…

บังคับใช้แล้ว 8 ถนนเมืองกรุงฯ ห้ามขับรถเร็วเกิน 50 กม./ชม.

บังคับใช้แล้ว 8 ถนนเมืองกรุงฯ ห้ามขับรถเร็วเกิน 50 กม./ชม. เพื่อกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในพื้นที่แหล่งชุมชน และสถานที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกําหนด อัตราความเร็วของรถ พ.ศ. ๒๕๖๑”  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยกําหนดอัตราความเร็วของรถ ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนดังต่อไปนี้ 1. ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง 2. ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎุทิศ ถึงเชิงสะพานกรุงธน 3. ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางกระบือ ถึงแยกสี่เสาเทเวศน์ 4. ถนนอู่ทองนอก ตั้งแต่แยกอู่ทองนอก ถึงแยกท่าวาสุกรี 5. ถนนสุโขทัย ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกสุโขทัย 6. ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกกองพลท่ ี ๑ ถึงแยกเสาวนีย์ 7. ถนนพระราม ๕ ตั้งแต่แยกพาณิชย์ ถึงแยกสุโขทัย 8.…

คาดกฎหมายใหม่ยกเลิกป้ายแดงเริ่มใช้ มิ.ย.นี้ ซื้อรถใหม่ต้องจดทะเบียนให้เสร็จก่อน

คาดกฎหมายใหม่ยกเลิกป้ายแดงเริ่มใช้ มิ.ย.นี้ ซื้อรถใหม่ต้องจดทะเบียนให้เสร็จก่อน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การออกกฎหมายยกเลิกการใช้ป้ายแดง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้ สนช.พิจารณา ซึ่งเป็นการรวม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เข้ากับ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน เพื่อให้กฎหมายครอบคลุมและง่ายต่อการบังคับใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่า หากมีความเห็นชอบ จะสามารถบังคับใช้ได้ในเดือนมิถุนายน โดยรถยนต์ใหม่ต้องจดทะเบียนให้เสร็จก่อนที่จะนำมาใช้งานบนท้องถนนจะมีผลบังคับใช้ และก่อนที่กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเข้มงวดตรวจจับรถป้ายแดงที่ยังไม่จดทะเบียนเกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ หากพบการใช้งานป้ายแดงเกินกำหนดระยะเวลา เปรียบเทียบปรับในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท เนื่องจากป้ายแดง คือแผ่นป้ายที่ออกให้ทดแทน เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้งานบนถนนได้ชั่วคราวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ใช้ป้ายแดงปลอม ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายฐานใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษจำคุก 6 เดือน – 5 ปี และปรับสูงสุด 10,000 บาท ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการใช้รถผิดกฎหมาย และอาจเป็นช่องทางการก่อปัญหาอาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและยากต่อการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถใช้ถนน รวมถึงจะพบได้บ่อยครั้งที่มีการไปก่อเหตุอาชญากรรมกรณีชนแล้วหนี นอกจากนี้ยังมีบางรายใช้ป้ายแดงเพื่อหลบเลี่ยงการชำระภาษีประจำปีอีกด้วย…

ไม่ยอมเป่าตรวจแอลกอฮอล์…มีโทษเท่ากับเมาแล้วขับ?

ไม่ยอมเป่าตรวจแอลกอฮอล์…มีโทษเท่ากับเมาแล้วขับ? บ้านเรายังมีให้เห็นเป็นข่าวกันอยู่ทุกวันสำหรับข่าวอุบัติเหตุ เกิดจากคนขับเมาแล้วขับ..ทั้งที่มีการรณรงค์กันอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่10) พ.ศ.2557 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ โดยมีการแก้ไข 2 ประเด็นสำคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 เกี่ยวกับกำหนดข้อสันนิษฐานในกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบว่าหย่อนความสามารถในการขับขี่โดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่ง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมใหม่จะให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อเห็นว่ารถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ และในกรณีที่ผู้ขับขี่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าเสี่ยงเมาสุรา หรือขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับหรือขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ กฎหมายใหม่ระบุอำนาจเจ้าพนักงานจราจรว่า สามารถสั่งให้ผู้ขับขี่ขับรถเข้าช่องทางที่มีกรวยวางตั้งไว้ให้ไขกระจกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยื่นอุปกรณ์เข้าไปตรวจวัดแอลกอฮอล์เข้าไปในรถได้ หรือเรียกให้ผู้ขับขี่เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ รวมทั้งสั่งให้ลงจากรถเพื่อดูว่าร่างกายสามารถรักษาสมดุลของการเดินได้หรือ ไม่ หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้ กฎหมายใหม่ได้ปรับเพิ่มความเข้มงวดในการเอาผิดทางกฎหมาย โดยกรณีไม่ยินยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเมาไว้ก่อนจะ มีบทลงโทษคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 -20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ถูกกล่าวหาไปสืบพยานหักล้างในศาลได้ เหตุผลที่ต้องเพิ่มบทลงโทษ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ขับขี่มักปฏิเสธให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งการขับรถขณะเมาสุรามีโทษน้อยมาก จึงมักละเลยขับรถโดยประมาทดังนั้นการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมจึงถือเป็นมาตรการป้องปรามและขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น  และที่สำคัญ! อย่าลืมว่า เมาแล้วขับเกิดเหตุ พบแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัม! ประกันภัยไม่คุ้มครองนะครับ ภาพข้อมูลจาก ::…

ขับรถเหยียบแอ่งน้ำกระเด็นใส่ผู้อื่น ระวังถูกฟ้อง!

ถ้าหากรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ขับรถมาด้วยความเร็วสูง คนที่เดินสัญจรไปมาบนฟุตบาทด้านข้างถนนอาจจะโดนลูกหลงจากการที่รถไปเหยียบน้ำกระเด็นใส่เอาได้ หรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์ที่ขับอยู่ริมๆ ก็ไม่เว้นมีสิทธิ์โดนได้เหมือนกัน