*137 บริการจาก กสทช หยุดข้อความ SMS โฆษณากวนใจ ได้จริงไหม?

เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนของประชาชนกรณีที่ได้รับ SMSโฆษณา เพราะปัจจุบันพบว่าบางคนยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าไปสมัครไว้ตอนไหน เมื่อไหร่จะโทรไปยกเลิกที่คอลเซ็นเตอร์ ของระบบโทรศัพท์นั้นๆ ก็ต้องเสียค่าบริการ และติดต่อได้ยากลำบากทำให้เสียเวลา...