รู้หรือไม่! ทำประกันชั้น1แต่ทำไมยังมีค่าใช้จ่าย
รู้หรือไม่ ข้อยกเว้นทั่วไปของประกันสุขภาพ
ข้อควรรู้ : ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครอง