แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ กรณีบริษัทเจ้าพระยาประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต