คปภ.ดีเดย์ กติกาใหม่ การจ่ายค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
การเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากรถระหว่างซ่อม