การเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากรถระหว่างซ่อม

รู้ไหมครับว่า? หากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันทำให้รถเราได้รับความเสียหายจนต้องนำเข้าซ่อม และผลชี้ขาดว่าเราเป็นฝ่ายถูก ถ้าคู่กรณีของมีประกันภัยรถยนต์ เราสามารถเรียกร้องขอสินไหมค่าขาดประโยชน์จากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีได้  แต่หากคู่กรณีไม่มีประกันภัยรถยนต์ก็สามารถเรียกร้องจากตัวคู่กรณีได้โดยตรง...