โดนชนแล้วหนี จำหมายเลขทะเบียนรถได้ ปีต่อมาบริษัทประกันเก็บเบี้ยเพิ่ม ทำอย่างไร?