คำตอบ พ.ร.บ.คืออะไร และ ทำไมต้องทำ

5คำตอบ พ.ร.บ.คืออะไร และ ทำไมต้องทำ

ทำไมต้องทำ พ.ร.บ.? ถ้าไม่ซื้อ พ.ร.บ. ล่ะจะได้มั้ย? นี่คือคำถามยอดฮิตที่โปรประกันได้คัดมาจากหลายคำถามที่ฝากไว้ ประเด็นเหล่านี้เป็นที่สงสัย บ้างก็ว่าจำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำจะผิดกฎหมาย หรือ ถ้าไม่ทำก็ไม่เห็นเป็นอะไรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย วันนี้โปรประกันมีคำตอบที่จะไขข้อข้องใจให้กับทุกท่าน ไปดูกันเลยค่ะ   1. “พ.ร.บ.” คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ทางผู้ขับขี่รถยนต์ และ รถจักยานยนต์ต้องทำ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ว่าด้วยยานพาหนะทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกต้องทำประกันภัยประเภทนี้ไว้เพื่อให้ความคุ้มครองกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะดูแลให้ทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำและไม่ควร ปล่อยปะละเลยเพื่อประโยชน์ต่อรถของเราและผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะ   2. “พ.ร.บ.” เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการต่อภาษีรถยนต์ และ รถจักยานยนต์ ประจำปี ซึ่งกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำโดยสามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ไม่เกิน “3 เดือน หรือ ไม่เกิน 90 วัน” ดังนั้นการต่อ พ.ร.บ ก่อนหมดอายุก็จะทำเราอุ่นใจ เผื่อหลงลืมไปไม่ได้ต่อ หรือ ขาดต่อไปจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะ   3. “พ.ร.บ” ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เจ้าของรถต้องทำถ้าไม่ทำจะผิดกฎหมายและจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท อีกทั้งการนำรถไปใช้โดยไม่ได้ทำ พ.ร.บ.หากผู้ใดฝ่าฝืน ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท อีกเช่นกัน…

1 เมษายน 2559 เพิ่มความคุ้มครอง พ.ร.บ. รถยนต์ ใหม่

เงื่อนไขความคุ้มครอง พ.ร.บ. ใหม่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)  หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นสำคัญ ลักษณะของ พ.ร.บ. จะเป็นกระดาษ A4 และมีแถบสีเงิน (แถบโฮโลแกรม) มีข้อความ “สมาคมประกันวินาศภัย” และตราสัญลักษณ์ของสมาคม ระบุในแถบสีเงิน     เนื่องจาก คปภ.มีประกาศ ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2559 ปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากเดิม กรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย (เป็นฝ่ายถูก) ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 รายละเอียดใหม่เป็นดังนี้ ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน 1.จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (กรณีเป็นฝ่ายผิด) 1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจ่ายตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท 1.2 การเสียชีวิต…

จำง่ายกว่า! ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ. และ ภาษีรถ หมดอายุพร้อมกัน

ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ. และ ภาษีรถ หมดอายุพร้อมกันทำได้ไม่? อย่างไร?  สามารถทำได้นะครับ โดยปกติแล้ว ประกันภัยรถยนต์ กับ พ.ร.บ. จะหมดอายุพร้อมกันอยู่แล้ว แต่ที่แตกต่างไม่ค่อยตรงกันคือ ภาษีรถยนต์ (ป้ายวงกลมมที่ติดหน้ากระจกรถยนต์)ที่จะหมดอายุไม่พร้อมกับ พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันชั้น 1,2,2+,3,3+) ยกตัวอย่างเช่น ภาษีรถยนต์จะหมดวันที่ 21 เมษายน 2558 แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และ พ.ร.บ. จะหมดอายุวันที่ 1 เมษายน 2558 ตัวอย่างลักษณะแบบนี้ให้เพื่อน ๆ ดูวันหมดอายุภาษีเป็นหลักนะครับ จากนั้นแจ้งไปที่บริษัทประกันภัย ขอขยายวันคุ้มครองของ ประกันภัยรถยนต์ และ พ.ร.บ. ไปจนถึง 21 เมษายน ซึ่งอาจจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มอีกนิดหน่อย แต่ในปีถัดไป ทั้ง 3 รายการสำคัญที่รถยนต์ต้องมีก็จะมีวันคุ้มครองเป็นวันเดียวกันแล้วล่ะครับ ถามว่าทำไปเพราะอะไร? เพื่อความสะดวกในการจำ เพื่อนๆ จะได้ไม่ต้องจำว่า ประกันรถยนต์หมดวันนั้น พ.ร.บ. หมดวันนี้ ภาษีหมดวันไหน…

ไม่ทำ พ.ร.บ. ต่อภาษีไม่ได้และมีโทษปรับ! เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ในการต่อภาษีรถ

ไม่ทำ พ.ร.บ. ต่อภาษีไม่ได้และมีโทษปรับ! เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ในการต่อภาษีรถ ไม่ทำ พ.ร.บ. ต่อภาษีไม่ได้และมีโทษปรับ! ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการต่อภาษีรถประจำปีและหากไม่ทำ พ.ร.บ. (กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาท) ที่สำคัญกรมการขนส่งทางบกจะไม่รับจดหรือต่อภาษีรถให้ด้วยนะครับ   เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ในการต่อภาษีรถ รถยนต์ทุกคันจำเป็นต้องมีการเสียภาษีประจำปี บางท่านก็ใช้บริการของตัวแทนให้ดำเนินการให้ แต่สำหรับท่านที่ต้องการจะไปเสียภาษีด้วยตัวเองที่กรมขนส่งใกล้บ้าน วันนี้โปรประกันจะบอกว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างนะครับ 1.คู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา 2.ประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีผลคุ้มครองอยู่ 3.หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ได้แก่ รถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพ และรถสองแถวที่จดทะเบียนตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 4.หากรถติดแก๊สต้องมีหนังสือรับรองการติดตั้งที่มีการตรวจและทดสอบการติดตั้งแล้ว โปรประกันแนะนำว่าเพื่อนๆ ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ไปแล้วจะไม่ต้องเสียเวลานะครับ โดยเพื่อนๆ สามารถชำระภาษีรถได้ที่ขนส่งทั่วประเทศ ไม่ว่ารถคันนั้นจะจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดใดก็ตาม ขับรถให้สบายใจ ไร้กังวล อย่าลืมทำ พ.ร.บ. ต่อภาษี มีประกันภัยภาคสมัครใจด้วยนะครับผม  

ดีงาม! ป้ายภาษีรถยนต์ต่ออายุล่วงหน้าได้ 3 เดือน

ดีงาม! ป้ายภาษีรถยนต์ต่ออายุล่วงหน้าได้ 3 เดือน ป้ายภาษีรถยนต์ หรือป้ายวงกลม ที่ติดหน้ารถยนต์ กรมการขนส่งแจ้งสามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 3 เดือน ซึ่งหากหมดอายุและนำรถมาใช้ในขณะนั้น ระวังอาจโดนโทษปรับได้   ปัจจุบันการต่ออายุภาษีรถยนต์ กรมขนส่งได้อำนวยความสะดวกให้สามารถต่ออายุได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านโทรศัพท์ ที่ทำการไปรษณีย์ ห้างสรรพสินค้า หรือผ่านตัวแทนธนาคารที่เราทำเช่าซื้ออยู่ เป็นต้น ดังนั้นเราควรตรวจเช็กวันหมดอายุของป้ายภาษีรถยนต์บ้าง แนะนำว่าควรทำ 3 รายการที่เกี่ยวกับรถยนต์ให้หมดอายุพร้อมกัน จะได้จำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ชั้น1,2,3 แล้วแต่ความสมัครใจของเจ้าของรถ) ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และป้ายภาษีรถยนต์ (หรือที่หลายคนเรียกป้ายวงกลมที่ติดหน้ารถ) เพราะหากปล่อยให้ขาดต่ออายุอาจเสี่ยงโดนปรับได้นะครับ ข้อมูล :: กรมการขนส่งทางบก dlt.go.th

พ.ร.บ. กับ ป้ายวงกลม หรือป้ายภาษี เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

พ.ร.บ. กับ ป้ายวงกลม ป้ายสี่เหลี่ยม หรือ ป้ายภาษี สำหรับติดหน้ากระจกรถ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทั้งในส่วนของลักษณะหรือความหมาย เรามีคำตอบให้ครับ