ทำฟันด้วยสิทธิประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว เบิกได้สูงสุด 4,400 บาท
ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี ใน รพ.ตามสิทธิ
สิทธิควรรู้ ลูกจ้างลาออก-เลิกจ้าง ประกันสังคมพร้อมดูแล
นิด้าโพล เผยประชาชน 57% ค้านเก็บเงินประกันสังคมเพิ่ม! มองเพิ่มภาระ
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 60 ผู้ประกันตนประกันสังคมทำฟันฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย
ประกันสังคมมอบของขวัญปีใหม่ 2560 “ผู้ประกันตน” ตรวจสุขภาพฟรี