เทคนิคแก้ง่วงก่อนขับรถทางไกล ป้องกันการหลับใน อันตรายถึงชีวิต!

โปรประกันแนะว่าหากขับรถในเวลากลางวัน ไม่ควรขับรถต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง หรือระยะทางไม่เกิน 300 กม. ส่วนกลางคืนไม่ควรขับรถต่อเนื่องเกิน 2 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 150 กม. หากขับรถระยะทางไกลๆ ควรจอดพักเป็นระยะๆ...