ย้ำ!!! ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ

จากการที่รัฐบาลได้มีการประกาศให้เบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุ10 ปี ขึ้นไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท...

ตรวจรายชื่อได้เลย! สรรพากรเปิดชื่อเมืองรองที่ได้สิทธินำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษี

ครม.ไฟเขียวกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง กระจายรายได้ลงท้องถิ่น มาตรการเดิมกำหนดให้บุคคลธรรมดานำค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด ท่องเที่ยวเมืองรองทั้ง 55 แห่ง ตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่เสนอในครั้งนี้...

กรมสรรพากรเตือนระวังภัยแก๊งค์ Call Center หลอกคืนภาษีผ่านตู้ ATM

ตามที่มีแก๊งค์ Call Center โทรศัพท์ไปถึงผู้เสียภาษี อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ขอตรวจสอบเรื่องเงินภาษี การขอคืนภาษี รวมทั้งหลอกสอบถามรายละเอียดต่าง ๆเพื่อให้ผู้เสียภาษีเปิดเผย ข้อมูลด้านการเงินและให้ไปทำธุรกรรมที่ตู้ ATM ซึ่งมีผู้เสียภาษีหลายรายหลงเชื่อสูญเสียเงินไปจำนวนมาก นั้น...

ครม.อนุมัติเบี้ยประกันสุขภาพนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาทต่อปี

วันนี้ 19 กันยายน 2560 ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ โดยยกเว้นเงินได้เท่าที่ผู้มีมีเงินได้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรไทย...

ข่าวเก่า!!รถเกิน 7 ปี รัฐเตรียมขึ้นภาษีฯ ขนส่งยืนยัน ไม่เป็นความจริง !!!

เช็คข่าวก่อนแชร์นะครับ เลิกแชร์กันได้แล้ว จากกระแสโซเชียลที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีรถประจำปีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี นั้น กรมการขนส่งทางบก ยืนยันไม่มีการประกาศเพิ่มอัตราภาษีรถเก่าใช้งานแล้วแต่อย่างใด ยังคงใช้อัตราภาษีรถประจำปีเท่าเดิมตามที่กฎหมายกำหนด...

มีผลทันที! บังคับใช้ ม.44 ไม่จ่ายค่าปรับตามใบสั่ง งดต่อภาษีรถ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาหลังคสช.ประกาศใช้มาตรา 44 และมีผลบังคับใช้ทันที เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร และคุ้มเข้มวินัยจราจรนั้น นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)...

ค่าซ่อมบ้าน ซ่อมรถ ที่เสียหายจากน้ำท่วม ลดหย่อนภาษีปี 2560 ได้

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัยอุทกภัยจากน้ำท่วม เกี่ยวกับการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้...

1 ม.ค – 31 มี.ค บริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ลดหย่อนภาษี 2560 ได้ 1.5 เท่า

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัยอุทกภัยจากน้ำท่วม เกี่ยวกับการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้...

มาตรการช้อปช่วยชาติ 2559 เริ่มแล้ว 14 -31 ธ.ค. ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้-ไม่ได้

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 59 โดยให้หักลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท...