5 ข้อควรปฏิบัติในการขับรถช่วงหน้าร้อนให้ปลอดภัย

การขับรถในช่วงฤดูร้อนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพราะมีฝุ่นละอองมากกว่าปกติ รวมถึงแสงแดดที่แรงจัด อาจทำให้ผู้ขับขี่สายตาพร่ามัว และมีอาการง่วงนอนได้ง่ายกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อปฎิบัติในการขับรถช่วงฤดูร้อน ดังนี้