แจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์

แจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ จดแจ้งอย่างไรให้ถูกต้อง

การแจ้งเปลียนสีรถยนต์ต้องทำอย่างไร ปัจจุบันการแจ้งเปลี่ยนรถยนต์ทำได้ง่ายไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าไม่อยากเสี่ยงโดนปรับ ซึ่งกรมขนส่งได้กำหนดขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ และระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งเปลี้ยนสีรถไว้อยู่แล้ว