จอดรถ ชิม..ริมทาง (ร้านสเต็ก Eat Am Are)
จอดรถ ชิม..ริมทาง (ร้านเจ๊เจี่ยเย็นตาโฟ)