ห้องเครื่องรถยนต์ จำเป็นต้องล้างหรือไม่ มีประโยชน์อย่างไร

หลายคนสงสัย จำเป็นต้องล้างห้องเครื่องด้วยเหรอ? ล้างแล้วมีประโยชน์อย่างไร วันนี้โปรประกันมีคำตอบมาคลายข้อสงสัยกัน