เปลี่ยนแปลง แต่งรถ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มต้องแจ้งกรมขนส่งหรือไม่?

ประเด็นของการแก้ไขดัดแปลงสภาพ ตกแต่งรถยนต์รายการใดต้องแจ้ง และรายการใดไม่ต้องกรมขนส่ง จะได้รู้ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนกรณีโดนเปรียบเทียบปรับ