Knock for Knock ชนแล้วแยกแลกใบเคลม คืออะไร ใช้ได้ในกรณีไหนบ้าง?

รถที่ทำประกันภัยชั้น 1 ไว้บริษัทประกันภัยจะมีเอกสารที่เรียกว่าใบ Knock หรือ เอกสาร “Knock for Knock” แนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยด้วย