ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนโช๊คคู่ใหม่ ให้รถคันโปรดคุณหรือยัง?

โช๊คอัพเป็นอุปกรณ์สำคัญในการขับเคลื่อนรถยนต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ เราควรมีความรู้เบื้องต้นเพื่อสังเกตอาการโช๊ครถยนต์เสื่อมหรือมีปัญหา จะได้เปลี่ยนหรือนำไปซ่อมได้ทันก่อนเกิดปัญหาหนัก

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คตามระยะทางการใช้งาน หรือตามเวลาที่ใช้งานรถยนต์

โดยปกติแล้ว เราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่อเมื่อครบระยะตามคู่มือรถ หรือตามอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่อง ซึ่งการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนเมื่อใช้รถยนต์ไปเวลา 6 เดือน หรือใช้งานไป 10,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างไหนถึงก่อน