รู้ไหม? บทลงโทษการเมาแล้วขับ มีอัตราโทษปรับอย่างไร?

มาทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษของการเมาแล้วขับ ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และป้องปรามคนเมาที่คิดจะขับขี่บนถนน