กรณีช้างป่าทำให้รถยนต์เสียหาย เคลมประกันได้ไหม? เรียกร้องความเสียหายได้จากใคร?
ป้ายโฆษณาหล่นใส่ รถพัง!! บาดเจ็บ เรียกร้องอะไรได้บ้าง? ใครรับผิดชอบ?
รถยนต์พุ่งชนร้านค้า ได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย จะเรียกร้องอะไรได้บ้าง?