ประกันอุบัติเหตุ Zero Accident Plan (รายครอบครัว)

ประกันอุบัติหตุ Zero Accident Plan (รายครอบครัว)

ซื้อ 1 ดูแลทั้งครอบครัว ไม่จำกัดจำนวนบุตร

 • คุ้มครองไม่จำกัดจำนวนบุตร
  ค่าเบี้ยราคาเดียวเพียง 3,600 บาทต่อปี คุ้มครองคู่สมรสและบุตรไม่จำกัดจำนวน
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลถึง 25,000 บาทต่อครั้งต่อคน และมีเงินชดเชยรายได้ทั้งครอบครัว
 • พิเศษ PA Card
  สบายใจไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วย “PA Card” ในโรงพยาบาลคู่สัญญา
 • รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 1 ล้านบาท
  ในกรณีผู้เอาประกันภัย และคู่สมรสเสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกัน

ผลประโยชน์จาก Zero Accident Plan (รายครอบครัว)

 

ตารางความคุ้มครองผลประโยชน์
ผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร(ไม่จำกัดจำนวน)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป500,000300,000150,000
1.2 การถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย500,000300,000150,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์300,000180,00090,000
1.4 การก่อการร้าย500,000300,000150,000
1.5 อุบัติเหตุสาธารณะ1,000,000600,000300,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)25,00025,00025,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน รพ. จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (สูงสุด365วัน)1,000 ต่อวัน500 ต่อวัน500 ต่อวัน
4. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมกันทั้งคู่ในเหตุการณ์เดียวกัน1,000,000
เบี้ยประกันภัยรายปี(บาท)3,600

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง 

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับตามช่วงอายุ
 • คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • บุตร ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งยังมิได้สมรส หรืออายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา

 

อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้

 • นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น อบต.
 • ชาวประมง ลูกเรือ
 • รรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน
 • อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก
 • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่
 • อาชีพที่ทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ
 • อาชีพที่เกี่ยวกับสารเคมี สารพิษ
 • อาชีพขับรถรับจ้างขนส่งเอกชนและสาธารณะ
 • อาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร พนักงานส่งสินค้า

 

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)