ประกันอุบัติเหตุ Zero Accident Plan (รายครอบครัว)

ประกันอุบัติหตุ Zero Accident Plan (รายครอบครัว)

ซื้อ 1 ดูแลทั้งครอบครัว ไม่จำกัดจำนวนบุตร

 • คุ้มครองไม่จำกัดจำนวนบุตร
  ค่าเบี้ยราคาเดียวเพียง 3,600 บาทต่อปี คุ้มครองคู่สมรสและบุตรไม่จำกัดจำนวน
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลถึง 25,000 บาทต่อครั้งต่อคน และมีเงินชดเชยรายได้ทั้งครอบครัว
 • พิเศษ PA Card
  สบายใจไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วย “PA Card” ในโรงพยาบาลคู่สัญญา
 • รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 1 ล้านบาท
  ในกรณีผู้เอาประกันภัย และคู่สมรสเสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกัน

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

ผลประโยชน์จาก Zero Accident Plan (รายครอบครัว)

 

ตารางความคุ้มครอง ผลประโยชน์
ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร(ไม่จำกัดจำนวน)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป 500,000 300,000 150,000
1.2 การถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย 500,000 300,000 150,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 180,000 90,000
1.4 การก่อการร้าย 500,000 300,000 150,000
1.5 อุบัติเหตุสาธารณะ 1,000,000 600,000 300,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 25,000 25,000 25,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน รพ. จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (สูงสุด365วัน) 1,000 ต่อวัน 500 ต่อวัน 500 ต่อวัน
4. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมกันทั้งคู่ในเหตุการณ์เดียวกัน 1,000,000
เบี้ยประกันภัยรายปี(บาท) 3,600

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง 

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับตามช่วงอายุ
 • คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • บุตร ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งยังมิได้สมรส หรืออายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา

 

อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้

 • นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น อบต.
 • ชาวประมง ลูกเรือ
 • กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน อาชีพที่ทำงานบนที่สูง
 • อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก เหมืองแร่
 • อาชีพที่เกี่ยวกับงานวัตถุระเบิด สารเคมี สารพิษ และ ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน / ก๊าซ
 • อาชีพขับรถยนต์รับจ้าง / รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร / ส่งอาหาร / รับส่งสินค้า
 • พนักงานเก็บ-กวาดขยะ พนักงานตัดแต่งต้นไม้บนทางสาธารณะ
 • อาสาสมัครกู้ภัย พนักงานดับเพลิง/ นักผจญเพลิง
 • นักกีฬาผาดโผน / นักกีฬาอาชีพ

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)